En deltagare underpresterar i en pristävling och resten av laget surnar till. Det är viktigt att vara öppen med sina styrkor och svagheter, säger de. Det blir också byteshandel och en av deltagarna återvänder till lägret med en hemlighet.

English Svenska
This episode has no screenshot set.
 • Episode Number 8
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Tuesday, March 26, 2019
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By theo.sjoblom54o
 • Last Updated 03/25/2019 9:11am