שר הבריאות הרוסי נפטר במפתיע דווקא על האסלה בבית משפחת חסון. כשמסתבר שהמנוח הוריש כסף למני ואלין, כולם נחמדים אליהם קצת יותר מדי

English עברית
 • Episode Number 3
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Friday, November 10, 2017
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By zapzepilcsj
 • Last Updated 02/23/2019 5:02am