ריקי מבקרת בבית חולים בדיוק כשמצולמת שם כתבת חדשות על מחדלי משרד הבריאות. איך כולם מגיבים כשהיא מוצגת בטעות בתור "הזקנה מהמסדרון"?

English עברית
This episode has no screenshot set.
 • Episode Number 8
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Friday, November 24, 2017
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By Rimsky50
 • Last Updated 01/24/2018 10:14am