משפחת חסון עובדת על ריקוד לחתונה שכפתה עליהם מירב. ומנסים לברר כמה שמים היום בצ'ק לאחות

English עברית
This episode has no screenshot set.
 • Episode Number 12
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Friday, December 8, 2017
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By SenQe
 • Last Updated 02/27/2018 1:59pm