שי ושני שהתחייבו למירב מנסים להפיק סרט חתונה . הפרק מלווה את שלב הכתיבה הליהוק והצילום של הסרט הלא טוב הזה ע"י משפ' חסון

English עברית
This episode has no screenshot set.
 • Episode Number 14
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Friday, December 22, 2017
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By SenQe
 • Last Updated 02/27/2018 2:00pm