פנחס מזמין את משפחת רוזן לחדר בריחה בסגנון שודדי ים . וכולם מאוד מאוד רוצים לצאת החוצה. אררר...

English עברית
This episode has no screenshot set.
 • Episode Number 17
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Friday, January 12, 2018
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By SenQe
 • Last Updated 02/27/2018 2:00pm