לריקי יש שכנים חדשים שעושים שיפוץ ורעש. פנחס מרגל אחריהם ומגלה שהקונה החדשה היא שופטת בבית המשפט

English עברית
This episode has no screenshot set.
 • Episode Number 33
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Friday, May 18, 2018
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By efrister
 • Last Updated 06/30/2018 12:30am