ספיר ואדם מתחתנים בצימר בצפון וכולם מגיעים לחתונה גם אלה שלא היו אמורים ...

English עברית
 • Episode Number 1
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Friday, December 14, 2018
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By zapzepilcsj
 • Last Updated 12/18/2018 9:00am