סילבן משחק שש-בש מול יעקב השכן, הטלפון של שי לא מזהה פנים ושני מקבלת קידום בעבודה.

English
 • Episode Number 3
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Friday, December 21, 2018
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By zapzepilcsj
 • Last Updated 12/21/2018 5:40am