הילדים של כולם עושים מדורות בשטח היחיד שהקצתה העירייה, 50 מטר מהבית של ריקי ופנחס והיום הייתה העוזרת.

English
 • Episode Number 6
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Friday, January 4, 2019
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By zapzepilcsj
 • Last Updated 01/28/2019 1:27pm