כולם ממציאים תירוצים להיעדרותם מפתיחת המשפט של לירי ומהשבעה של סבתא של ספיר ואז התירוצים מתערבבים

English
 • Episode Number 8
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Friday, January 18, 2019
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By zapzepilcsj
 • Last Updated 02/23/2019 4:49am