לפנחס יש פינה חדשה ברדיו קלאסיק בה הוא מתלונן על מוצרים פגומים אותם רכש . ושני חזרה מאירלנד והמשפחה שלה התגבשה בלעדיה...

English
This episode has no screenshot set.
 • Episode Number 26
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Friday, June 7, 2019
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By macavita
 • Last Updated 06/07/2019 2:12pm