שני חוזרת מניו יורק ומגלה שרחל עושה תוכנית רשת מצליחה ושהבת שלה הלכה למסיבה של תיכוניסטים

English
This episode has no screenshot set.
 • Episode Number 35
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Friday, August 9, 2019
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By macavita
 • Last Updated 08/09/2019 3:24pm