Home / Series / Sunes jul / Official Order / Season 1 / Episode 6

Skrik- och gapsjukan

Sune och hans klass ska göra ett besök på biblioteket. Dessvärre drabbas Sune av "Skrik & gap-sjukan" men på biblioteket är det ju förbjudet att skrika och gapa för där ska man vara tyst. Gästskådespelare: Annette Stenson-Fjordefalk som fröken, Rebecka Liljeberg som Sophie. Kuriosa: Delar av avsnittet spelades in på Aniaraplatsen i Sollentuna och på Sollentunas huvudbibliotek.

English svenska
  • Originally Aired December 6, 1991
  • Runtime 10 minutes
  • Original Network SVT
  • Parental Guideline TV-Y

Missing Information

TheTVDB is an open database, meaning that if information or images are missing, you're welcome to log in and add the information yourself.

  • This episode is considered complete!