47-årige Søren er gået i stå. Han lever af kontanthjælp, har ikke haft arbejde i ni år og har heller ingen planer om at finde et. Søren fortæller selv, at han er både doven og kræsen, så det der med at søge arbejde er ikke lige noget han får prioriteret. Han mener heller ikke, at det kan betale sig at arbejde, for så skal han til at betale af på sin gæld.

English Dansk
This episode has no screenshot set.
 • Episode Number 9
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Tuesday, March 26, 2019
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By mogensencbg
 • Last Updated 04/14/2019 2:57pm