English

Specials

# Name Originally Aired Image
1 Urasawa Naoki, Kawaguchi Kaiji, Yamashita Kazumi 11/09/2014

Season 1

# Name Originally Aired Image
1 Akiko Higashimura 09/04/2015
2 Kazuhiro Fujita 09/11/2015
3 Inio Asano 09/18/2015
4 Takao Saito 09/25/2015

Season 2

# Name Originally Aired Image
1 Moto Hagio 03/03/2016
2 Kengo Hanazawa 03/10/2016
3 Daisuke Igarashi 03/17/2016
4 Usamaru Furuya 03/24/2016

Season 3

# Name Originally Aired Image
1 Ryoichi Ikegami 11/15/2016
2 Miyake Ranjo 11/22/2016
3 Takahashi Tsutomu 11/29/2016
4 Naoki Urasawa 10/06/2016

Season 4

# Name Originally Aired Image
1 Reiko Shimizu 03/02/2017
2 Junji Ito 03/09/2017
3 Naoki Yamamoto 03/16/2017
4 Nagayoshi Takumi 03/23/2017