Franek dowiaduje się, że po zwolnieniu Tomka w Fitness Klubie brakuje pracowników. Proponuje dawnemu koledze, by spotkał się z Reginą. Do pracy zgłasza się też Celina, współpracownica Bożeny.

English
This episode has no screenshot set.
  • Episode Number 94
  • DVD Season & Episode Number
  • Absolute Episode Number
  • Originally Aired Friday, January 11, 2019
  • Production Code
  • Directors
  • Writers
  • Guest Stars
  • Is Movie
  • IMDB
  • Last Updated By karolina91348h2
  • Last Updated 01/05/2019 9:39am