Franek dowiaduje się, że po zwolnieniu Tomka w Fitness Klubie brakuje pracowników. Proponuje dawnemu koledze, by spotkał się z Reginą. Do pracy zgłasza się też Celina, współpracownica Bożeny.

English
This episode has no screenshot set.
 • Episode Number 94
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Friday, January 11, 2019
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By karolina91348h2
 • Last Updated 01/05/2019 9:39am