Έρωτας μετά

Ένα τροχαίο. Δύο επιβάτες. Το σώμα της γυ­ναίκας εξαφανίζεται. Ο άνδρας πέφτει σε κώμα. Μια σειρά ερωτημάτων ζητούν απαντήσεις. Τι προκάλεσε το ατύχημα; Γιατί εξαφανίστηκε η γυ­ναίκα;

ελληνική γλώσσα English

Featured Actors

Backgrounds

Posters

Lists

Sign up now to find fans of your favorite movies and shows!

Recent Episodes

Seasons

Absolute ordering places all episodes in a single ordered season. This is generally used for anime.