Det er ny uke på Paradise Hotel, og en ny gutt sjekker inn. Han har med seg en maske som betyr makt, men hva består den i? Både han og de andre gjestene spekulerer i hva makten innebærer. Guttene er engstelige, nå er det deres tur til å være i den usikre posisjonen. Amir og Mads har inngått et privat veddemål om ikke å ha sex på hotellet. Det er mange penger som står på spill, og Amir havner i en situasjon der han sliter voldsomt med å overholde avtalen. Det finnes andre gjester på hotellet som ikke har slike avtaler å forholde seg til, og det er helt opp til dem selv om de lever ut lidenskapen eller ikke.

English
This episode has no screenshot set.
 • Episode Number 5
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Monday, March 18, 2013
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By RaveDave
 • Last Updated 11/25/2015 2:20pm