Herskerparet får reise på spa-date og koser seg med massasje. De finner imidlertid ikke tonen helt når de er sammen uten de andre, så stemningen er ikke helt avslappet. På hotellet får de andre gjestene beskjed om at de nå som herskerne har forlatt riket, har de muligheten til å styrte regimet og gjøre om på maktkonstellasjonene.

English
This episode has no screenshot set.
 • Episode Number 23
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Wednesday, April 17, 2013
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By RaveDave
 • Last Updated 11/25/2015 2:22pm