Replacing Chef Chico

Nang ma-coma ang isang head chef, kailangang dumiskarte ang pursigido niyang sous-chef para hindi tuluyang magsara ang Filipino fine dining restaurant nila.

Wikang Tagalog English Português - Brasil 日本語 français Magyar suomi
Season From To Episodes
All Seasons
Specials 0
Season 1 November 2023 8
Unassigned Episodes 0
Absolute ordering places all episodes in a single ordered season. This is generally used for anime.
Season From To Episodes
Season 1 0
Unassigned Episodes 8

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No lists.

No lists.

No lists.

Please log in to view notes.