סילבן שמופיע בערוץ הספורט ומנחש בשאלון רחוב את התוצאות הנכונות עומד לשבור את שיא הניחושים של פול התמנון?

English עברית
 • Episode Number 5
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Friday, November 17, 2017
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By zapzepilcsj
 • Last Updated 04/19/2019 6:05am