שי מנסה להגניב את החריף של שני לבית רוזן, נתפס וארוחת הערב מתפוצצת. במקביל לירי מחלקת דוגמיות של קרם חדש של חברת THOR

English עברית
 • Episode Number 6
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Friday, November 17, 2017
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By zapzepilcsj
 • Last Updated 04/19/2019 6:07am