החתונה של אהרון ומירב עומדת להתחיל , מני מנסה לגמור לכתוב את הנאום של החבר הכי טוב וכלום זורקים לו רעיונות וסיפורים מעברם עם מירב

English עברית
This episode has no screenshot set.
 • Episode Number 20
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Friday, February 2, 2018
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By SenQe
 • Last Updated 02/27/2018 2:01pm