כל משפחת רוזן חוקרת את שי ושני ומנסה לברר אם משפחת חסון יודעת כמה הם רשמו בצ'קים, והאם זה נכון שתכולת הכספת נגנבה בסוף החתונה

English עברית
This episode has no screenshot set.
 • Episode Number 21
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Friday, February 9, 2018
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By SenQe
 • Last Updated 02/27/2018 2:01pm