שי ושני הביאו רובוט חדש לסילבן ורחל שבורח . ומסתבר שמשה נכנס למקלחת של אפרת שישנה אצל אורנה ומשה ..

English
This episode has no screenshot set.
 • Episode Number 11
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Friday, February 8, 2019
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By macavita
 • Last Updated 02/08/2019 2:29pm