כל בית חסון לבש לבן לקראת שיחת וידאו מארה"ב ומתפתחת תחרות סיפורי עבר מי החמות הנוראית יותר . ריקי רוזן או אמא של מייק

English
 • Episode Number 13
 • DVD Season & Episode Number
 • Absolute Episode Number
 • Originally Aired Friday, February 22, 2019
 • Production Code
 • Directors
 • Writers
 • Guest Stars
 • Is Movie
 • IMDB
 • Last Updated By zapzepilcsj
 • Last Updated 02/23/2019 4:45am